ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอมรมการทำสื่อเพื่อเด็กพิการทางสมอง
ชื่ออาจารย์ : นายบรรณดิษ สุขสำโรง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,12:00  อ่าน 844 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเทคนิคการประเมินผล หลักสูตรฯ 51
ชื่ออาจารย์ : นายบรรณดิษ สุขสำโรง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,11:59  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการประเมิน สมศ รอบสาม
ชื่ออาจารย์ : นายบรรณดิษ สุขสำโรง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,11:58  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการประเมิน สมศ รอบสาม
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา รัตนะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,10:28  อ่าน 745 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมเทคนิคการวัดประเมินผล หลักสูตรการศึกษาฯ51
ชื่ออาจารย์ : นายอนุพงษ์ วันมงคล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,10:27  อ่าน 719 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการประเมิน สมศ รอบสาม
ชื่ออาจารย์ : นางอัญชนา จอมเกาะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,10:24  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านอบรมการประเมิน สมศ รอบสาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมใจ ศรีดารานนท์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,10:23  อ่าน 740 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการประเมิน สมศ รอบสาม
ชื่ออาจารย์ : นางอุษา รูปดีเหมาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,10:22  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายบรรณดิษ สุขสำโรง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2556,16:20  อ่าน 812 ครั้ง
รายละเอียด..