ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดวงอาทิตย์   หมายถึง   ศูนย์รวมแห่งความรู้

เปลวไฟ       หมายถึง   แสงสว่าง ความอบอุ่นและความรุ่งโรจน์

ฉัตรสามชั้น หมายถึง   การมีสติปัญญาเฉียบแหลม