ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวีรสุนทร ตั้งอยู่เลขที่ 43 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 โทร 024454501 โทรสาร 024454840 ก่อตั้งเมื่อ ปี 2515 บนพื้นที่ 3 ไร่ ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทอนุบาล โดยนายดลฤทธิ์ คงสุนทร
เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (ปัจจุบัน ดร.ดลฤทธิ์  คงสุนทร)